Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  17.09.1957
Wydawca:  CBWA, ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał