Typ obiektu:  wycinek prasowy
Data obiektu:  15.02.1958
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Eugeniusz Paukszta
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał