Nazwa zespołu (kolekcji): Życie codzienne po wojnie | 1945–1946
Liczba obiektów w kolekcji: 41
Właściciel: Lech Zielonacki