Nazwa zespołu (kolekcji): Waga Miejska | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 37

Budynek mieszczący wielką wagę do ważenia dużych ilości towaru powstał prawdopodobnie zaraz po lokacji miasta na lewym brzegu Warty. Być może do czasu zakończenia budowy ratusza mieściła się w nim także siedziba władz miejskich. W XVI wieku przebudowy Wagi Miejskiej dokonał autor renesansowego ratusza Jan Baptysta Quadro. W okresie rozbiorów Waga nie była remontowana i zaczęła chylić się ku upadkowi. W 1890 roku zaborcy rozebrali niszczejący budynek, a na jego miejscu wznieśli ciężki gmach tzw. Nowego Ratusza. Pruska budowla, w której mieściły się niektóre agendy władz miejskich, została poważnie uszkodzona w czasie walk o Poznań w 1945 roku. Po wojnie Nowy Ratusz zburzono i zrekonstruowano renesansową Wagę Miejską z przylegającymi do niej od wschodu jatkami chlebowymi. Obecnie mieści się w niej Urząd Stanu Cywilnego.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie