Spektakl odbył się w nowej siedzibie kabaretu Tey, w kamienicy na narożniku Starego Rynku i ul. Woźnej. Zmienił się również skład zespołu, z którego odeszli Janusz Rewiński (przeniósł się do Warszawy) i Zbigniew Górny (został dyrektorem Poznańskiej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji), dołączył natomiast Bohdan Smoleń, lider krakowskiego kabaretu Pod Budą, który stworzył z Zenonem Laskowikiem niezapomniany duet. Kierownikiem muzycznym został Hubert Szymczyński a scenografię zaprojektował Andrzej Mleczko. W programie wystąpili: Zenon Laskowik, Bohdan Smoleń, Aleksander Gołębiowski, Małgorzata Ostrowska, Grażyna Łobaszewska, Jerzy Garniewicz, Wojciech Michalski, iluzjonista Remigani, Aleksandra Jursza i zespół muzyczny Huberta Szymczyńskiego. Akcja toczyła się w Kole Wrotek, które zrzeszało trzy kategorie zawodników. Przynależność do każdej z nich zależała od postawy, stażu i wyników. Najniższą grupę tworzyli bezwrotkowcy, nieco wyżej plasowali się jeżdżący na jednej wrotce, wreszcie najwyższą kategorię stanowili trener i wrotmistrz, którzy mieli obie wrotki. Spektakl ukazywał ówczesny wyraźny podział polityczny na „my”, czyli społeczeństwo i „oni”, czyli władzę.

 

Magdalena Grzelak-Grosz