Fotografie zostały wykonane  w ostatnich dniach czerwca 1981 roku i dokumentują fragment szeroko zakrojonych obchodów 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Wśród nich znajdują się przede wszystkim zdjęcia z uroczystości odsłonięcia trzech „czerwcowych” tablic pamiątkowych, które 27 czerwca 1981 roku odsłonięto w sąsiedztwie poznańskiego ZNTK (ul. Robocza) oraz Zakładów H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956 r.). Zostały one uzupełnione kilkoma ujęciami z imprez towarzyszących obchodom rocznicy – wystaw w Domu Kultury HCP i westybulu Auli Uniwersyteckiej oraz z koncertu Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej.

Publikowana kolekcja w zamierzony sposób koresponduje z poświęconymi tej samej tematyce i publikowanymi na CYRLU zdjęciami Jana Kołodziejskiego, nieformalnego fotografa poznańskiej opozycji. Nieco inne ujęcie rocznicowego tematu zaprezentowane przez Franciszka Nowakowskiego pozwala nie tylko na porównanie warsztatów obu twórców, ale przede wszystkim daje rzadką możliwość oglądania obchodów z dwóch różnych perspektyw: niezależnej i oficjalnej.

 

Piotr Grzelczak