Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 036 obiekty/56 605 skanów

Informacja o projekcie


Zbieramy nieznane dotąd materiały związane z powstaniem wielkopolskim.

Zbieramy nieznane dotąd materiały związane z powstaniem wielkopolskim. Po ich digitalizacji wrócą do wlaścicieli.

Setna, okrągła rocznica powstania wielkopolskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Wielkopolski i Polski, jest znakomitą i najprawdopodobniej ostatnią okazją na wydobycie z szaf, szuflad i albumów rodzinnych Wielkopolan pamiątek dotyczących powstania, jego genezy, przebiegu, uczestników i następstw. Żeby tego dokonać, Miasto Poznań wespół z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ogłosiły wielką akcję społeczną gromadzenia do tej pory nieudostępnianych publicznie pamiątek powstańczych: zdjęć, negatywów, listów, druków ulotnych, legitymacji, szkiców, rysunków, planów, pocztówek, map, przedmiotów codziennego użytku czy elementów wyposażenia wojskowego.

Właściciele powstańczych pamiątek wcale nie muszą się ich pozbywać. Wystarczy, że do końca maja przyniosą je do jednego z punktów zbiórki w 12 miastach Wielkopolski (lub przyślą mailem skan obiektu wraz z wypełnioną kartą przystąpienia do akcji na adres pawel.michalak@cyryl.poznan.pl ) oraz zgodzą się na wykonanie ich elektronicznej wersji

i publiczną prezentację. W Poznaniu zbiórka odbywa się w Wydawnictwie Miejskim Posnania (w Pracowni Digitalizacyjnej CYRYL) przy ul. Ratajczaka 44 w każdą środę do końca maja od godziny 8 do 16. Skany pamiątek zostaną przekazane pod obrady jury, które posiadaczy najwartościowszych obiektów nagrodzi nagrodami pieniężnymi, przede wszystkim za to, że pieczołowicie je przechowali i ocalili od utraty.

 

W następnym etapie akcji wszystkie zakwalifikowane do konkursu pamiątki zostaną opisane i w formie wirtualnej kolekcji opublikowane na portalu cyryl.poznan.pl.

 

Ale to nie koniec - obiekty nagrodzone i wyróżnione zostaną pokazane na wystawie w Poznaniu (w grudniu 2018 roku), a w 2019 roku w pozostałych 11 miastach, które w akcji wzięły udział. Może się jednak zdarzyć i tak, że właściciel zdjęcia, dokumentu czy listu będzie chciał je przekazać do muzeum czy archiwum. Będzie miał taką możliwość, składając na miejscu odpowiednią deklarację. Warto w tej akcji wziąć udział, chociażby dlatego, aby w wirtualnym i rzeczywistym świecie opowiedzieć o pradziadku lub dziadku powstańcu. Jesteśmy im to winni.

 

Szczegółowych informacji o zbiórce w Poznaniu i wielkopolskich miastach (Obornikach, Chodzieży, Ostrowie Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Kępnie, Jarocinie, Lesznie, Zbąszyniu, Gnieźnie, Wągrowcu,  Kościanie i Zbąszyniu) udziela też Biuro Poznań Kontakt 61 646 33 44. Regulamin zbiórki, harmonogram, terminarz i karta przystąpienia do akcji znajduje się na stronie www.wmposnania.pl w zakładce AKCJA: POWSTANIE.

 

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania