Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

Jak szukać

Katalog zbiorów Cyryla udostępnia bardzo wygodny i precyzyjny mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi przykładami w celu jego zrozumienia i później swobodnego korzystania.


Pole wyszukiwania pełnotekstowego

 

Wyszukiwanie podstawowe

Wyszukiwanie podstawowe działa w oparciu o precyzyjne dopasowanie szukanej frazy - jeżeli wpiszemy wyraz Nowowiejski, wyszukiwarka zwróci wszystkie obiekty zawierające dokładnie takie słowo, pominie natomiast te obiekty, które zawierają tylko jego odmiany, np. Nowowiejskiego. Należy również zwrócić uwagę na zasady pisowni, szczególne ortografię ponieważ słowo strażacy i strazacy z perspektywy mechanizmu wyszukiwania to dwa różne ciągi znaków, nie jest natomiast brana pod uwagę wielkość liter.

 

W pole wyszukiwania możemy oczywiście wprowadzić kilka słów, np. rzeka Warta. Dla takiego zapytania, wyszukiwarka zwróci wszystkie obiekty zawierające przynajmniej jedno z powyższych słów. Przy tej okazji warto też wspomnieć o stosowanym rankingu jakościowym, wyżej w wynikach wyszukiwania będą prezentowane te obiekty, której lepiej odpowiadają zapytaniu. Obiekt opisany słowami rzeka Warta będzie wyżej punktowany niż ten dotyczący klubu sportowego i opisany słowami Warta Poznań.

 

Jak łatwo zauważyć wyszukiwanie podstawowe samo w sobie nie zawsze będzie wystarczające, dlatego aby w pełni wykorzystać możliwości wyszukiwarki należy korzystać z operatorów.

 

 

Wyszukiwanie z użyciem operatorów

Operatory służą do utworzenia wzorca poszukiwanej informacji, zanim przejdziemy do przykładów poniżej lista wszystkich podstawowych:

 

OperatorOpis
+ znak plus przy frazie oznacza, że to słowo musi być obecne w każdym wyniku, który jest wyświetlany
- znak minus wskazuje, że wprowadzone słowo nie może występować w wyświetlanych wynikach wyszukiwania
> < te dwa operatory służą do zmiany wkładu słowa do wartości znaczeniowej jaka jest przypisywana do zwracanych wyników. Operator > zwiększa wkład, operator < zmniejsza
( ) nawiasy służą do grupowania słów w podwyrażenia
" " wyrażenie ujęte w cudzysłów powoduje, że wyświetlone zostaną tylko te wyniki, które zawierają dokładnie podany zwrot
~ znak tyldy przy słowie oznacza, że wyniki w których takie słowo występuje zostaną niżej sklasyfikowane niż te, które takiego słowa nie zawierają
* gwiazdka zastępuje dolny ciąg znaków, dołączana jest na końcu słowa

 

 

Przykłady zastosowania operatorów

+plakat +antygona
wyszuka obiekty, które zawierają oba powyższe słowa

 

+plakat antygona
wyszuka obiekty, które zawierają słowo "plakat", ale oceń wyżej te, które zawierają również słowo "antygona"

 

plakat -antygona
wyszuka obiekty, które zawierają słowo "plakat", ale nie "antygona"

 

plakat ~teatralny
wyszuka obiekty, które zawierają słowo "plakat", ale jeśli obiekt zawiera także słowo "teatralny", oceni go niżej niż gdyby takiego słowa nie zawierał

 

+plakat +(>reklamowy <teatralny)
wyszuka obiekty, które zawierają słowa "plakat" i "reklamowy" lub "plakat" i "teatralny" (w dowolnej kolejności), ale obiekty z dopasowaniem "+plakat +reklamowy" oceń wyżej niż rekordy z dopasowaniem "+plakat +teatralny"

 

Nowowiejsk*
wyszuka obiekty, które zawierają słowa takie jak "Nowowiejska""Nowowiejski""Nowowiejskiego""Nowowiejskich"

 

"Warta Poznań"
wyszuka obiekty, które zawierają dokładnie frazę "Warta Poznań"

 

 

Dodatkowe uwagi

  • Jeżeli poszukiwany wzorzec występuje w ponad 50% rekordów z całego zbioru przeszukiwania, wyszukiwarka zwróci pusty wynik
  • Wyszukiwanie pełnotekstowe działa wyłącznie dla wzorców o długości większej niż 3 znaki.
 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania