Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki

Dąbrówka jest jedną z najstarszych świeckich szkół w Polsce. Do życia powołała ją w 1830 roku fundacja księżnej Ludwiki Radziwiłłowej jako szkołę żeńską. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku szkoła funkcjonowała pod nazwą Państwowej Uczelni Żeńskiej im. Dąbrówki, od 1 września 1953 roku przemianowano ją na VII Liceum Przyjaciół Dzieci, by po przełomie październikowym powrócić do historycznej patronki – od 20 kwietnia 1957 roku działała jako VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu. W 1967 roku pod dachy żeńskiej uczelni po raz pierwszy zawitali młodzi mężczyźni. Historia sprawiała, że w czasie swego długiego funkcjonowania szkoła kilkakrotnie zmieniała siedzibę, by ostatecznie zadomowić się przy ul. Żeromskiego na Jeżycach.

Dzisiaj znakiem rozpoznawczym szkoły i jednym z wyznaczników jej renomy jest wysoki poziom nauczania języków obcych. Współczesna Dąbrówka, przez starszych absolwentów nazywana „Siódemką”, specjalizuje się w poszerzaniu kompetencji uczniów w zakresie sprawnego posługiwania się językiem niemieckim – służy temu dwujęzyczność wybranych klas. To  właśnie  idea  dwujęzyczności  sprawiła, że w 2001 roku placówkę przekształcono         w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, do VII LO dołączając Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki. W ten sposób poszerzono atrakcyjną ofertę edukacyjną, wydłużając cykl zaawansowanego kształcenia języka. Od 1 września 2017 roku w związku z kolejną reformą oświaty oficjalnie funkcjonuje tylko VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki, ale do 2019 roku będą się  uczyli w nim również nasi gimnazjaliści.

Dąbrówka to jakość nauczania  przedmiotów  kierunkowych  (język polski,  historia,  wiedza     o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia i chemia) potwierdzona bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych. Ścisłe kontakty z poznańskimi uczelniami rozwijają  kompetencje  przedmiotowe  uczniów,  poszerzają  horyzonty,  ułatwiają  start

w  studenckie  życie.  Każdego  roku  nasi  uczniowie  są  finalistami i  laureatami  konkursów    i olimpiad przedmiotowych.

W szkole ważną rolę przypisuje się kontaktom zagranicznym. Wymiany szkolne (przede wszystkim ze szkołami niemieckimi), coroczne warsztaty językowe w Paryżu i Londynie, organizowane  co  dwa  lata  wyjazdy  fizyków  do  CERN  w  Szwajcarii  czy  wyjazdy  do  Rosji  i możliwość  uczestnictwa  wspólnie z młodzieżą rosyjską w Marszu Pamięci w Katyniu trwale wpisały się w kalendarz działań Dąbrówki.

Przy szkole aktywnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki zrzeszające absolwentów i sympatyków szkoły. Dąbrówka, najstarsza średnia szkoła żeńska

w Wielkopolsce, pieczołowicie pielęgnuje pamięć o swojej prawie już 190-letniej historii, gromadząc archiwalia w Szkolnej Izbie Pamięci. Najcenniejsze materiały szkoła prezentuje na portalu CYRYL.

 

 

http://www.dabrowka.poznan.pl/

www.facebook.com/Dąbrówka-VII-Liceum-i-Gimnazjum-Dwujęzyczne-w-Poznaniu-401208786752031/

 

         

 

 

 

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania