Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

Partnerzy

Partnerami CYRYLA jest 12 samorządowych instytucji kultury podległych Urzędowi Miasta Poznania i Urzędowi Marszałkowskiemu: teatry, galeria, centra kultury i sztuki, biblioteka, muzeum i filharmonia. Już w czasie realizacji projektu do programu dołączyły Międzynarodowe Targi Poznańskie z obszernym archiwum fotografii, filmów, afiszy i plakatów. Współpracujemy także z Archiwum Państwowym w Poznaniu, liderem w dziedzinie digitalizacji wśród polskich archiwów. Dyrekcja archiwum, mając świadomość, że archiwizacja cyfrowa imponujących zbiorów tej instytucji potrwa wiele lat, postanowiła przekazać CYRYLOWI do digitalizacji zbiór poznańskich map i planów.  Stworzyliśmy wspólnie konsorcjum, którego celem jest przeniesienie na nośniki cyfrowe cennych, niekiedy unikatowych i najciekawszych materiałów przechowywanych w instytucjonalnych archiwach i ich upowszechnienie. Zyskuje CYRYL, wzbogacając swoją ofertę, zyskują też partnerzy, ponieważ w ramach programu mogą swe najcenniejsze materiały przenieść na nośniki cyfrowe, a jednocześnie promować swoją historię i obecną działalność.

Polski Teatr Tańca Teatr Ósmego Dnia Centrum Kultury Zamek Biblioteka Raczyńskich Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Międzynarodowe Targi Poznańskie Filharmonia Poznańska Teatr Animacji w Poznaniu Muzeum Archeologiczne w Poznaiu Arsenał

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania