Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Poznańskie Muzeum Archeologiczne to instytucja nastawiona na kontakt z szerokim i wymagającym odbiorcą, upowszechniająca dorobek nauki i popularyzująca wiedzę o przeszłości. Mieści się w dawnym Pałacu Górków z pięknym portalem i fascynującym dziedzińcem.

 

Tu znajduje się sławny i unikalny w tej części Europy obelisk Ramzesa II, tu także można obejrzeć prawdziwą egipską mumię, słynne wołki z Bytynia i wiele innych ciekawych zabytków z Wielkopolski i Afryki.

 

Pracownicy muzeum prowadzą badania głównie w Wielkopolsce i w Afryce, nie zapominają jednak o archeologii Poznania, inicjując i uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach ważnych dla studiów nad problematyką miasta lokacyjnego. Efektem tych działań są wystawy, nierzadko zaskakujące ciekawymi i nowatorskimi formami ekspozycji oraz przyciągające publiczność atrakcyjną tematyką.

 

www.muzarp.poznan.pl

 

 

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania