Księga rozliczeń finansowych | 1922–1925 | Teatr Wielki w Poznaniu

Zwiń wstęp
Księga rozliczeń finansowych | 1922–1925 | Teatr Wielki w Poznaniu
Liczba obiektów:
259
Właściciel:
Lokalizacja:

31 sierpnia 1919 roku premierą Halki Stanisława Moniuszki Teatr Wielki w Poznaniu rozpoczął działalność w odrodzonej ojczyźnie. To wspaniały okres poznańskiej Opery, na deskach której wystawiano wtedy świetne spektakle z udziałem znakomitych artystów. Jednocześnie pierwsze lata to okres, w którym dyrekcja Teatru i jego pracownicy borykali się z trudnościami finansowymi związanymi z sytuacją gospodarczą młodego państwa. Dzięki prezentowanej w CYRYLU Księdze rozliczeń finansowych Teatru Wielkiego z pracownikami można poznać system rozliczeń, jaki funkcjonował w międzywojennej Operze, oraz wysokość gaż i tantiem. A że nawet wielcy artyści muszą z czegoś żyć, księga zawiera także spis i wysokość pożyczek zaciągniętych przez pracowników w kasie teatralnej i zapomogowej. To niezwykłe źródło pozwala pokazać funkcjonowanie Teatru jako instytucji kultury i miejsca pracy, ale także poznać skład ówczesnego zespołu Opery, od szeregowych pracowników do najjaśniejszych gwiazd. W tej księdze są równi, jak bardzo podobne są podstawowe potrzeby każdego człowieka.

Magdalena Grzelak-Grosz, Danuta Bartkowiak

Sortuj:
Wyświetlam 259 wyników
Wyświetlam 259 wyników
Informacje / metadane