Biedrusko | 1900-1919 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza

zamknij wstęp
do kolekcji
Biedrusko | 1900-1919 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza
Liczba obiektów:
26
Właściciel:

Biedrusko jest podpoznańską wsią, której historia sięga połowy XIII wieku. W 1904 roku tereny Biedruska, odkupione przez armię pruską od rodziny von Treskow, zostały przemianowane na garnizon wojskowy. Dzięki temu Biedrusko, znane wówczas jako Weissenburg, z mało istotnej wsi stało się ważnym punktem dla stacjonującej w Poznaniu i okolicach armii. Żołnierze, którzy przybyli do Wielkopolski z różnych zakątków Cesarstwa Niemieckiego, chcieli utrzymywać kontakt z najbliższymi. Ponieważ najpopularniejszą, najszybszą i najwygodniejszą wówczas formą komunikacji było wysyłanie wydawanych od 1869 roku pocztówek, również tereny garnizonu oraz okolic trafiły na karty pocztowe. W ten sposób doszło do jednego z nielicznych przypadków uwiecznienia na wielu kartach pocztowych tak małej miejscowości. Ich zbiór jest niewątpliwie perełką kolekcji Romana Trojanowicza, lekarza, humanisty, wielkiego erudyty, niegdyś radnego Poznania, który jest właścicielem kilku tysięcy pocztówek przedstawiających widoki miasta i okolic.
W CYRYLU prezentujemy ten niewielki, ale bardzo interesujący zbiór pocztówek z Biedruska. Na przeważającej części kartek widać koszary wojskowe, pałac byłego właściciela dóbr biedruskich Albrechta Ottona von Treskowa oraz chyba najbardziej charakterystyczny budynek w tej okolicy – powstałą w początkach XX wieku wieżę ciśnień. Jest też kilka widokówek pokazujących stacjonujących w Biedrusku żołnierzy, a także krajobraz wsi i jej okolic. Ta niezwykła i unikatowa kolekcja pozwala choć w części odtworzyć dzieje Biedruska i garnizonu będące fragmentem niezwykle bogatej i złożonej historycznej mozaiki Poznania.

Paweł Michalak

Sortuj:
Wyświetlam 26 wyników
Wyświetlam 26 wyników
Informacje / metadane