Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Wyników  41,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Przybecki Jan | 1892–1964 | ze zbiorów Teresy Woźniak, Poznań

Liczba obiektów w kolekcji: 41
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Powstaniec Jan Przybecki urodził się 15 maja 1892 roku w Konarzewie (pow. poznański), zmarł 20 sierpnia 1964 roku w Palędziu (pow. poznański). Był synem Józefa i Małgorzaty z domu Gawronek. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Konarzewie i dwuipółroczną szkołę rolniczą w Szamotułach. Pracował jako urzędnik gospodarczy. Od 16 października 1912 roku do 11 stycznia 1919 roku służył w piechocie armii niemieckiej, służbę zakończył w stopniu plutonowego. W czasie I wojny światowej walczył na froncie we Francji biorąc udział m.in. w bitwie pod Verdun. Za tę służbę został odznaczony krzyżem żelaznym II klasy. Po powrocie do Polski przystąpił do formujących się oddziałów powstańczych biorąc udział m.in. w walkach o Zbąszyń i Rynarzewo. 11 stycznia wstąpił do 7. Pułku Strzelców Wielkopolskich, późniejszego 61. Pułku Piechoty, z którym walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, biorąc udział m.in. w bitwach pod Mławą i Brodnicą (sierpień 1920 roku). Walczył również na Wołyniu oraz prawdopodobnie w III powstaniu śląskim (wg książeczki wojskowej brał udział we wszystkich trzech powstaniach, jednak ze względu na inne dane – daty bitew, przebyty szlak bojowy, wydaje się to niemożliwe). W czasie II wojny światowej działał w konspiracji (wg kwestionariusza ZBOWiD-u w latach 1941-1942 był członkiem wywiadu wojskowego podziemnej siatki wywiadowczej „Jaszczur” – być może chodzi o Organizację Wojskową Związek Jaszczurczy, której okręg poznański został utworzony w 1941 roku), za co został aresztowany i przetrzymywany przez gestapo kolejno w poznańskiej siedzibie gestapo (Dom Żołnierza), w Forcie VII, w więzieniu w Moabicie w Berlinie. Skazany dwukrotnie na karę śmierci zamienioną na karę dożywotniego więzienia, którą odsiadywał w więzieniu we Wronkach. Po II wojnie światowej razem z żoną Cecylią zamieszkał w Szczecinie, gdzie pracował jako pracownik umysłowy.  

Obchody Święta Narodow...

03.05.1919

Kompania strzelców wie...

04.06.1920
Tytuł obiektu:

Kompania strzelców wielkopolskich

Data obiektu:

04.06.1920

Nazwa zespołu (kolekcji):

Przybecki Jan | 1892–1964 | ze zbiorów Teresy Woźniak, Poznań

Właściciel:

Teresa Woźniak

Dyplom nadania Janowi ...

20.03.1933

Dowód osobisty Jana Pr...

14.02.1939

Dowód osobisty Jana Pr...

14.02.1939

List Jana Przybeckiego...

11.09.1942

List Jana Przybeckiego...

11.09.1942

List Jana Przybeckiego...

23.11.1942

List Jana Przybeckiego...

23.11.1942

List Jana Przybeckiego...

23.11.1942

List Jana Przybeckiego...

14.01.1943

List Jana Przybeckiego...

14.01.1943

List Jana Przybeckiego...

20.01.1943

List Jana Przybeckiego...

20.01.1943

List Jana Przybeckiego...

20.01.1943

List Jana Przybeckiego...

25.06.1944

List Jana Przybeckiego...

25.06.1944

List Jana Przybeckiego...

24.09.1944

Wyników  41,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...