Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Wyników  119,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Katedra. Kaplice | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji): Katedra. Kaplice | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 119

W czasie badań wykopaliskowych prowadzonych w poznańskiej katedrze po wojnie nie odnaleziono żadnych reliktów kaplic przedromańskich i romańskich. Żadnych wzmianek o kaplicach z tamtego okresu nie odnajdujemy również w źródłach historycznych. Kaplice pojawiają się stopniowo prawdopodobnie wraz z gotyckim korpusem nawowym katedry w 2. połowie XIV wieku. Pierwszą kaplicą, o istnieniu której wiemy na pewno, jest kaplica Królewska znajdująca się przy wieży południowej; w 1371 roku wspominana jest w źródłach w związku z jej poważnym uszkodzeniem. Wieniec kaplic otaczających nawy boczne oraz obejście nowego prezbiterium kształtuje się dopiero w początkach XV wieku.
Prawie wszystkie kaplice powstały z inicjatywy prywatnych fundatorów, zarówno duchownych jak i świeckich. Fundatorzy zapewniali pełne wyposażenie i zdobienie kaplic, zobowiązani byli również do ponoszenia kosztów związanych z ich remontem. Kaplice pełniły również funkcje rodzinnych grobowców.
W XVI i XVII wieku gotyckie kaplice zmieniają wystrój na renesansowy, a potem barokowy. Trudna sytuacja materialna dotychczasowych fundatorów spowodowana najazdem szwedzkim, spore zniszczenia świątyni dokonane przez najeźdźców, a także pożary budowli i powodzie, które nękały Ostrów Tumski, powodując podmywanie fundamentów katedry, nie pozostały bez wpływu na stan kaplic. Podupadłe i popadające w ruinę przeszły pod opiekę kapituły katedralnej.
Na przestrzeni wieków kaplice zmieniały patronów, wystrój, wyposażenie i układ. Pozostawały jednak miejscem, w których składano doczesne szczątki duchowieństwa i członków znamienitych rodów. Zniszczenia II wojny światowej na szczęście w małym stopniu dotknęły katedralnych kaplic, nie objęła ich także podjęta po wojnie regotyzacja. Dzisiaj możemy w nich oglądać barokowe ołtarze oraz piękne nagrobki i epitafia. Złota Kaplica, będąca mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego, zbudowana w stylu bizantyjskim z inicjatywy późniejszego biskupa Teofila Wolickiego i przy znaczącym nakładzie finansowym Edwarda hrabiego Raczyńskiego, stanowi dumę poznańskiej katedry.


Magdalena Grzelak-Grosz

Plan katedry z wieńcem...

Tytuł obiektu:

Plan katedry z wieńcem kaplic

Nazwa zespołu (kolekcji):

Katedra. Kaplice | MKZ

Obraz Krzyszofa Bogusz...

01.1951

Barokowy ołtarz w kapl...

1973
Tytuł obiektu:

Barokowy ołtarz w kaplicy św. Cecylii w katedrze

Data obiektu:

1973

Autor/Twórca:

F. Maćkowiak

Nazwa zespołu (kolekcji):

Katedra. Kaplice | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Barokowy ołtarz w kapl...

Późnobarokowy ołtarz w...

1973

Dawna piaskowcowa tumb...

Wnętrze Złotej Kaplicy...

1930
Tytuł obiektu:

Wnętrze Złotej Kaplicy w katedrze

Data obiektu:

1930

Autor/Twórca:

R.S. Ulatowski

Nazwa zespołu (kolekcji):

Katedra. Kaplice | MKZ

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Obraz Januarego Suchod...

11.1956

Późnobarokowa, dwuskrz...

1968

Wyników  119,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...