Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Liczba wyników: 13
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Drozda Józef | 1898–1975 | ze zbiorów Jacka Szumachera, Poznań

Liczba obiektów w kolekcji: 13
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Józef Drozda, syn Jakuba – robotnika i Katarzyny z d. Olejnik – gospodyni domowej, urodził się 8 marca 1898 roku w Kiełczewie (pow. kościański), zmarł 2 sierpnia 1975 roku w Poznaniu (pochowany na cmentarzu junikowskim). W 1904 roku ukończył elementarną szkołę katolicką w Kiełczewie. Przez kilka lat pracował w gospodarstwie rodziców. Uczestnik powstania wielkopolskiego – 7 stycznia 1919 roku wstąpił do formującego się w Poznaniu 1. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej (późniejszego 15. Wielkopolskiego Pułku Artylerii Polowej). Brał czynny udział m.in. w walkach o Kcynię, Szubin oraz Rynarzewo. 15 lipca 1919 roku został przeniesiony do rezerwy (15 lipca 1921 roku według biogramu opublikowanego na stronie http://powstancy-wielkopolscy.pl/). Od 8 sierpnia 1921 roku pracował w administracji Zarządu Miejskiego Poznania, jako inkasent. Od 20 grudnia 1938 roku  skierowany do podległych Zarządowi Miejskiemu w Poznaniu Zakładów Gazownictwa i Wodociągów gdzie pracował do 15 marca 1940, kiedy to został wywieziony na roboty przymusowe do Königsbergu (Królewca). 4 lutego 1943 roku został przeniesiony do Poznania, gdzie do 20 stycznia 1945 roku pracował w dawnych Zakładach Cegielskiego. Po wojnie ponownie pracował w Zarządzie Miejskim w Poznaniu, gdzie kontynuował karierę urzędniczą.

Dyplom do brązowego me...

16.09.1938

Liczba wyników: 13
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...