Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  19.02.1955
Hasła przedmiotowe:  bale, jubileusze, gazety, prasa