Typ obiektu:  rysunek
Data obiektu:  12.1950
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  portrety, rysownicy
Opis fizyczny:  A4; czarno-biały