Typ obiektu:  druk
Data obiektu:  28.07.1951
Miejsce:  Warszawa
Hasła przedmiotowe:  kursy, aktyw, studenci