Opis:  od lewej m.in.: Julian Mikołajczak, Izabela Nowakowa, Lonia K., Zbilut Sęk, Jerzy Knapik, Jan Hasik, Stefania i Henryk Derwichowie, Tadeusz Henryk Nowak i Henryk Jantos
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  05.05.1956
Hasła przedmiotowe:  śluby, ceremonie, zamki, małżeństwa, artyści