Typ obiektu:  maszynopis
Autor/Twórca:  Marian Kasprzak