Typ obiektu:  odznaczenie
Data obiektu:  08.05.1991