Typ obiektu:  kserokopia
Data obiektu:  22.03.1978
Miejsce:  Warszawa
Właściciel:  Jan Andrzej Michalak