Opis:  W październiku 1919 roku 1. Dywizji Strzelców rozbiła radziecki kontratak, biorąc do niewoli 1500 jeńców, Wojsko Polskie w Bobrujsku stacjonowało do lipca 1920 roku; zdjęcie należało do powstańca Franciszka Banaszyńskiego
Typ obiektu:  fotografia
Miejsce:  Bobrujsk
Właściciel:  Kazimierz Banaszyński