Opis:  Zaświadczenie jest jednocześnie pokwitowaniem odbioru sztandaru
Typ obiektu:  dokument
Miejsce:  Wągrowiec
Właściciel:  Kazimierz Banaszyński