Opis:  materiał pozyskany dzięki pomocy Danuty M. Sobczyńskiej
Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  20.06.1968
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  Józef Mańkowski
Właściciel:  Jarosław Mańkowski
Sygnatura:  CYRYL_100_1_7_0016