Opis:  w filmie wykorzystano materiały ze zbiorów Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
Data obiektu:  2018
Nazwa zespołu (kolekcji):  Ratusz | MKZ
Właściciel:  CYRYL