Opis:  os. Grunwald położone między ulicami Grunwaldzką, Cześnikowską, Rycerską i Włodkowica powstało w latach 1958-64; pracami zespołu architektów, w skład którego wchodził m.in. Bogdan Celichowski, kierowała Mirosława Dworzańska
Typ obiektu:  negatyw
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  architektura, budynki, osiedla, bloki
Opis fizyczny:  3,6x2,4 cm; czarno-biały