Typ obiektu:  negatyw
Hasła przedmiotowe:  architektura, budynki, kliniki, weterynaria
Opis fizyczny:  3,6x2,4 cm; czarno-biały