Opis:  skala 1:12 500, zaznaczono i opisano najważniejsze obiekty w mieście, zaznaczono linie tramwajowe, plan obejmuje teren Starego Miasta, Sołacza, Jeżyc, Wildy, Ostrowa Tumskiego, Śródki; zlikwidowany przez nazistów cmentarz żydowski przy ul. Głogowskiej opisany jako park; na planie naniesiono notatki ołówkiem
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1940
Miejsce:  Poznań
Wydawca:  Lipsk
Nazwa zespołu (kolekcji):  Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN