Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  14.02.1959
Wydawca:  ZPAP; CBWA
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał