Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  10.08.1958
Wydawca:  CBWA; ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał