Liczba obiektów w kolekcji: 45
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Ignacy Genge urodził się w Poznaniu w 1901 roku, w 1906 roku przeprowadził się z rodzicami do ciotki, która mieszkała wówczas w Dakowach Mokrych pod Opalenicą. 6 stycznia 1919 roku zaciągnął się do kompanii opalenickiej, w strukturach której walczył pod Zbąszyniem, a potem wstąpił do 3. Kompanii CKM 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Prawdopodobnie z tym pułkiem, przemianowanym 10 grudnia 1919 roku na 56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej, walczył pod Bobrujskiem, ponieważ stamtąd wysłał do ciotki w Dakowach pocztówkę ze swoim zdjęciem w mundurze wojsk wielkopolskich. Zwolniono go z wojska 22 lipca 1922 roku. Pracował w majątku na roli, ale w 1925 roku został z pracy wyrzucony za organizację związków zawodowych. Pracę znalazł dopiero 10 lat później, do 1939 roku był listonoszem.

Albo już przed I wojną światową, albo w okresie międzywojennym wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w którym prawdopodobnie czynnie działał. Zachowało się kilka zdjęć sokolich, na których Ignacy prezentuje się w mundurze organizacji.

Jego losy w czasie II wojny światowej nie są do końca jasne, ponieważ w kilku spisanych przez niego życiorysach podawał różne fakty. Prawdopodobnie w 1939 roku ponownie został powołany do wojska, w okolicach Warszawy dostał się do niewoli niemieckiej i trafił do obozu jenieckiego Stalag IA w Prusach Wschodnich. Uciekł lub został zwolniony z powodu choroby w maju 1940 roku i wrócił do Dakowów Mokrych. Do 1943 roku pracował na roli i w lesie, od 1944 roku i po wojnie był nastawniczym na kolei.

W 1949 roku rodzina Genge przeniosła się do Nowego Tomyśla. Tu Ignacy brał czynny udział w organizacjach weteranów powstania i musiał być bardzo szanowaną osobą, ponieważ według informacji na nowotomyskiej stronie internetowej na odsłoniętym w 1963 roku pomniku Powstańców Wielkopolskich na pl. Niepodległości w Nowym Tomyślu umieszczono płaskorzeźby powstańców Michała Preislera i właśnie Ignacego Genge. Ignacy zmarł w czerwcu 1972 roku. Pochowano go w mundurze weterana powstania, w którym dwa miesiące wcześniej szedł w pochodzie 1-majowym w Nowym Tomyślu.