Liczba obiektów w kolekcji: 12
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Jan Grzybek urodził się 17 czerwca 1899 roku w Poznaniu. Był synem cieśli budowlanego Marcina i Agnieszki z d. Płotkowiak oraz bratem Józefa. Prawdopodobnie po 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej, w której służył jako żołnierz piechoty. W czasie powstania wielkopolskiego wstąpił w szeregi 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, z którym walczył również na froncie białorusko-litewskim wojny polsko-bolszewickiej w okolicach Bobrujska. Zginął 3 lipca 1920 roku w walce z bolszewikami w okolicach Bobrujska. Według relacji rodziny Jan Grzybek zginął we wsi Górka albo w okolicach wsi Szaciółki, ew. Szaciołki, natomiast według listy strat osobowych Wojska Polskiego zginął lub zmarł 31 sierpnia 1920 roku pod Hniszowem.

 

Kolekcja otrzymała II nagrodę w konkursie akcja: powstanie