Liczba obiektów w kolekcji: 12
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Kazimierz Kledecki urodził się 2 marca 1895 roku w Łubowie koło Gniezna. Jego rodzicami byli Ludwik i Marianna z domu Konieczna. Kazimierz po ukończeniu szkoły powszechnej w Gnieźnie rozpoczął naukę w Szkole Realnej w Poznaniu, mieście do którego przenieśli się jego rodzice wraz z dziećmi. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska i brał udział w walkach w Belgii na froncie zachodnim. Po zakończeniu wojny, a na wieść o wybuchu powstania wstąpił w szeregi powstańcze.

30 sierpnia 1920 roku ożenił się ze Stanisławą Mikołajczak, córką Piotra Mikołajczaka również powstańca wielkopolskiego, z którą miał troje dzieci.

W latach 20. XX wieku prowadził zakład reklamowo-rysowniczy przy ul. Pocztowej (obecnie ul. 23 Lutego). Kledecki projektował dyplomy artystyczne, plakaty, etykiety, nalepki itp. W swoim zakładzie kształcił również uczniów i czeladników na projektantów-rzemieślników. Około 1930 roku Kledecki przeniósł swój zakład na ul. św. Józefa (obecnie ul. Krysiewicza). Tym samym ograniczył działalność reklamową skupiając się głównie na projektowaniu. Projektował dyplomy dla organizacji i stowarzyszeń, patenty w formie dyplomów, rysunki do czasopism. Był autorem ozdobnego patentu w formie dyplomu Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. W 1936 roku Kledecki zlikwidował swój zakład i rozpoczął pracę w Polskiej Agencji Reklamowej Franciszka Krajny, z którą współpracował od 1920 roku.

Po wybuchu II wojny światowej w lutym 1940 roku został osadzony wraz z rodziną w obozie przejściowym na Głównej, a następnie wysiedlony do Generalnej Guberni do wsi Borzęcin koło Tarnowa. Pracował kolejno w Zakładach Zbożowych w Proszowicach, w Kocmyrzowie koło Krakowa, od 1941 roku w Borku Falęckim (Kraków) i w Magazynach Zbożowych w Radomiu. Następnie przeniósł się do Częstochowy, by w lutym 1945 roku wraz z rodziną powrócić do Poznania. Przez krótki czas po zakończeniu wojny Kazimierz Kledecki prowadził własny zakład graficzny, a następnie pracował w Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka jako grafik-litograf.

Krzysztof Kledecki zmarł 28 kwietnia 1954 roku w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu na Junikowie.

 

(opracowane na podstawie J. Mulczyński, Słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku urodzonych do 1939 roku, Poznań 1996, s. 174-175 oraz opracowania Michała Michałkiewicza)

 

Kolekcja otrzymała I nagrodę w konkursie akcja: powstanie