Liczba obiektów w kolekcji: 3
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Karol Michalczak, syn Michała i Wiktorii, urodził się 28 października 1875 roku w Perzynach (pow. nowotomyski). Prawdopodobnie brał udział w powstaniu wielkopolskim. Z pewnością walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w jednostkach Ochotniczej Sprzymierzonej Armii generała Stanisława Bułak-Bałachowicza.