Liczba obiektów w kolekcji: 6
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Stanisław Michalczak, syn Michała i Wiktorii, urodził się 27 października 1897 roku w Perzynach (pow. nowotomyski). Od 11 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim, walcząc w Kompanii Opalenickiej pod Zbąszyniem, Nową Wsią Zbąską i Kopanicą. Po zakończeniu powstania został wcielony do 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszego 56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej) i prawdopodobnie wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 9 lipca 1921 roku został przeniesiony do rezerwy.

Figuruje na stronie http://powstancy-wielkopolscy.pl/