Liczba obiektów w kolekcji: 8
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Ignacy Wujczak, syn Franciszka i Józefy z d. Gwizdełł, urodził 26 lipca 1897 roku w Zakrzewie (pow. rawicki), zmarł 4 stycznia 1966 roku w Poznaniu (pochowany na cmentarzu górczyńskim). W czasie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej, z którą walczył na froncie francuskim. Od 26 grudnia 1918 roku organizował placówki powstania wielkopolskiego w miejscowościach Zakrzewo, Roszkowo i Żołędnica. W czasie powstania walczył z formacjami Grenzschutzu w Antoniewie, Konarzewie, Łaszczynie, Sarnowej i Zielonej Wsi na odcinku Miejska Górka – Rawicz. Następnie brał udział w walkach 2. Kompanii Baonu Śremskiego. Następnie służył w 11. Pułku Piechoty, z którego został zwolniony w lipcu 1921 roku. Po wojnie polsko-bolszewickiej zamieszkał w Poznaniu. W czasie II wojny światowej został zesłany z żoną Heleną do Generalnego Gubernatorstwa do Jarosławia nad Sanem.