Liczba obiektów w kolekcji: 33

Pierwszy okres funkcjonowania Teatru Wielkiego w Poznaniu (od otwarcia w 1910 roku do odzyskania niepodległości w 1919 roku działał jako Stadttheater Posen, czyli Teatr Miejski w Poznaniu) pokazuje kolekcja archiwalnych materiałów publikowanych po raz pierwszy na CYRYLU. W skład kolekcji wchodzą najstarsze przechowywane w archiwum Opery dokumenty, m.in. cenna broszura Josepha Augusta Luxa „Das Stadttheater in Posen” wydana w Monachium w 1910 roku i opisująca dzieło Maxa Littmanna, projektanta budynku poznańskiej Opery, monumentalnego, pięknie położonego gmachu, który był ostatnim elementem nowej pruskiej Dzielnicy Cesarskie powstałej w miejscu rozebranych w 1902 roku fortyfikacji – Forum Cesarskiego. Dopełnieniem kolekcji jest czasopismo „Das Theater” z 1911 roku, w którym zamieszczono fotografie dyrektora i artystów występujących w Teatrze Miejskim w Poznaniu oraz tekst poświęcony nowo otwartej scenie, a także fotografie budynku teatralnego, foyer i restauracji z lat 1910-18.

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie