Liczba obiektów w kolekcji: 215

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu zabrzmiały pierwsze takty polskiej muzyki operowej. Pod zarządem kolejnych dyrektorów miały miejsce liczne prawykonania oper, baletów i operetek, w tym światowe prawykonanie IV Symfonii Karola Szymanowskiego i polskie prawykonanie baletu Harnasie oraz 18 polskich prawykonań oper i operetek kompozytorów światowych, m.in. Mozarta, Verdiego, Pucciniego, Borodina. Intensywna praca całego zespołu oraz liczne występy wybitnych artystów sprawiały, że poznańska scena mogła równać się poziomem z innymi scenami europejskimi.

Na CYRYLU prezentujemy kolejną niezwykłą kolekcję z archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu. Większość prezentowanych obiektów to programy teatralne oraz biuletyny, które zawierają cenne informacje o wystawianych spektaklach, nazwiska i fotografie ich wykonawców oraz realizatorów. Wkładki dodawane do programów teatralnych są niejako mini „przewodnikami” po spektaklach operowych i operetkowych.

Dodatkową atrakcją prezentowanych programów teatralnych są licznie zamieszczane w nich reklamy poznańskich firm i sklepów, głównie z branży odzieżowej, kosmetycznej i motoryzacyjnej, a krótkie porady w nich zawarte odzwierciedlają modne wówczas trendy.

Kolekcję uzupełnia kilkanaście fotografii solistów w kostiumach scenicznych na tle scenografii teatralnych. Ciekawostką są fotografie, na których wśród zespołu wykonawców możemy zobaczyć Janinę Dowbor-Muśnicką, córkę dowódcy powstania wielkopolskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Krótki epizod operowy w jej życiu (warunki wokalne nie pozwoliły jej na kontynuowanie pasji śpiewaczej) pozwala spojrzeć na tę niezwykłą kobietę z innej perspektywy. Wkrótce po zakończeniu pracy w Teatrze Wielkim pochłonęła ją inna pasja – lotnictwo. Była pierwszą Europejką, która skoczyła ze spadochronem z wysokości 5 tys. m. Janina Dowbor-Muśnicka (po mężu Lewandowska) zginęła rozstrzelana w 1940 roku w Katyniu jako jedyna kobieta.

Obszerną kolekcję zamyka Regulamin, zarządzenie dyrektora Zygmunta Latoszewskiego z 1938 roku, ustalający organizację, porządek wewnętrzny oraz prawa i obowiązki osób zatrudnionych w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

CYRYL zaprasza na kolejne spotkanie z wielką sceną operową przedwojennego Poznania.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie