Liczba obiektów w kolekcji: 179

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, partner Cyryla, jedna z najlepszych tego typu placówek muzealnych w Polsce, przekazało do digitalizacji pierwsze materiały ze swoich fenomenalnych, bogatych zbiorów archiwalnych. Dotyczą przede wszystkim wykopalisk prowadzonych pod koniec XIX i na początku XX wieku oraz w latach międzywojennych na terenie ówczesnego Poznania (na Ostrowie Tumskim, Komandorii, Śródce, Świętym Rochu, Szelągu, Starym Mieście, Świętym Wojciechu) i wsi otaczających miasto, a dzisiaj znajdujących się w jego granicach: Sołacza, Antoninka, Winiar, Chartowa, Głównej, Starołęki, Moraska, Naramowic, Dębca. W kolekcji znajdują się zdjęcia, rysunki, dokumenty, dzienniki i relacje z cennych odkryć archeologicznych: fragmentów osad, cmentarzysk, grobów szkieletowych i popielnicowych, naczyń, narzędzi, broni. Poza Cyrylem nie można ich w żadnym innym miejscu zobaczyć, a warto wiedzieć, co znajdowało się pod naszym domem tysiąc lat wcześniej.