Tadeusz Boniecki

Wyświetlam 1-400 z 1162 wyników - strona 1 2 3
Obiekt złożony
Żołnierze 1. Batalionu Telegraficznego (Telegrafen-Battailon nr 1) na poligonie w Biedrusku 19.06.1907
Obiekt złożony
Żołnierze szkoły podoficerskiej Wojska Polskiego przed kasynem oficerskim w Biedrusku 17.12.1927
Obiekt złożony
Żołnierze Wojska Polskiego ze szkoły podoficerskiej w Biedrusku przed kasynem oficerskim 16.12.1927
Obiekt złożony
Żołnierze rezerwy, plutonowi z 12. Pułku Grenadierów (Grenadier-Regiment Nr 12) armii niemieckiej w czasie ćwiczeń na poligonie w Biedrusku 03.1909
Obiekt złożony
Niemieccy żołnierze z 2. Królewskiego Saksońskiego Pułku Artylerii Pieszej Nr 19 (Konigliche-Sachsen 2. Fussartillerie-Regiment Nr 19) na poligonie w Biedrusku 23.12.1914
Obiekt złożony
Żołnierze niemieckiej 2. Drużyny Batalionu Zapasowego 7. Rezerwowego Pułku Piechoty (2. Korporalschaft, Ersatz-Bataillon, Reserve-Infanterie-Regiment Nr 7)  na poligonie w Biedrusku 1916
Obiekt złożony
Żołnierze z 29. Batalionu Pionierów (Pionier-Bataillon Nr 29) prawdopodobnie na poligonie w Biedrusku 06.03.1915
Obiekt złożony
Żołnierze z 64. fortecznego plutonu reflektorów (Festungs-Scheinwerfer-Zug 64) ze składu 29. Batalionu Pionierów (Pionier-Bataillon Nr 29) przed Dworkiem Sołackim 01.08.1915–02.08.1915
Obiekt złożony
Niemieccy żołnierze w charakterystycznych mundurach roboczych (Drillichanzug) czyszczący broń przed budynkiem koszarowym w Biedrusku 23.07.1911
Obiekt złożony
Grupa mężczyzn w charakterystycznych białych strojach z czarnymi krawatami na tle ceglanego budynku z dużymi wrotami - być może stajni na poligonie w Biedrusku 23.05.1909–25.05.1909

Rezerwiści zebrani wokół tabliczki z napisem: “Gruss aus der Sommefrische Warthelager, Reserve 1914”, co oznacza, że odchodzą oni właśnie do rezerwy po letnich ćwiczeniach na poligonie w Biedrusku

1914
Obiekt złożony
Pamiątkowa fotografia niemieckich żołnierzy w mundurach roboczych (Drillichanzug) na poligonie w Biedrusku 11.10.1909
Obiekt złożony
Batalion zapasowy Królewskiego Saksońskiego Pułku Grenadierów Landwehry/1. Saksońskiego Pułku Piechoty Landwehry nr 100 (Ersatz-Bataillon, Koniglich Sachsisches Landwehr-Grenadier-Regiment nr 100/1. Sachsisches Landwehr-Regiment nr 100) w Biedrusku 12.1914–01.1915
Obiekt złożony
Oddział niemiecki na ćwiczeniach w okolicach Uzarzewa i Biskupic w powiecie poznańskim 19.09.1907
Obiekt złożony
Żołnierze niemieccy z 11. Pułku Grenadierów (Grenadier-Regiment Nr 11) na poligonie w Biedrusku 15.05.1913
Obiekt złożony
Żołnierze 19. Pułku Piechoty (Infanterie-Regiment Nr 19) w charakterystycznych mundurach roboczych (Drillichanzug) w czasie czyszczenia broni przed budynkiem koszarowym na poligonie w Biedrusku (?) 19.06.1910
Obiekt złożony
Żołnierze rezerwy prawdopodobnie 6. Pułku Grenadierów (Grenadier-Regiment Nr 6) po odbyciu 14-dniowych ćwiczeń wojskowych na poligonie w Biedrusku 14.06.1913
Obiekt złożony
Żołnierze II. Oddziału Rekruckiego, batalionu zapasowego 19. Pułku Artylerii Pieszej (II. Rekruten Depot Ersatz-Bataillon des Fußartillerie-Regiments Nr. 19) , prawdopodobnie na poligonie w Biedrusku 29.07.1915–30.07.1915
Obiekt złożony
Członkowie orkiestry wojskowej armii niemieckiej na poligonie w Biedrusku 26.07.1907
Obiekt złożony
Żołnierze zasadniczej służby wojskowej armii niemieckiej z rocznika 1910–12 na poligonie w Biedrusku 02.08.1912
Obiekt złożony
Oddział żołnierzy niemieckich z 8. Saksońskiego Pułku Piechoty Landwehry Nr 107 (8. Sächsisches Landwehr-Infanterie-Regiment Nr 107) prawdopodobnie w czasie pobytu na ćwiczeniach w Biedrusku 08.09.1914–10.09.1914
Obiekt złożony
Żołnierze zasadniczej służby wojskowej armii niemieckiej z rocznika 1909–11 na poligonie w Biedrusku 15.06.1911
Obiekt złożony
Żołnierze armii niemieckiej z niezidentyfikowanego oddziału na poligonie w Biedrusku 21.06.1913
Obiekt złożony
Żołnierze 6. drużyny 11. kompanii Pułku Piechoty Nr 19 (6. Korporalschaft, 11. Kompanie Infanterie-Regiment Nr 19) w czasie czyszczenia broni (karabiny Mauser Gewehr 1898) przed budynkiem koszarowym na poligonie w Biedrusku 03.06.1912
Obiekt złożony
Niemieccy żołnierze z Pułku Ułanów nr 5 (Ulanen-Regiment Nr 5) przed stajnią polową na poligonie w Biedrusku 18.08.1911
Obiekt złożony
Żołnierze rezerwy Pułku Artylerii Pieszej Gwardii (Garde-Fussartillerie-Regiment) w czasie ćwiczeń na poligonie 30.10.1912
Obiekt złożony
Żołnierze 5. baterii batalionu zapasowego Regimentu Artylerii Pieszej Nr 19 (5. Batterie Ersatz-Bataillon Fussartillerie-Regiment Nr 19) na poligonie w Biedrusku 14.06.1915
Obiekt złożony
Oddział żołnierzy niemieckich, prawdopodobnie z Pułku Grenadierów nr 11 (Grenadier-Regiment Nr 11), na poligonie w Biedrusku 28.04.1913
Obiekt złożony
Żołnierze armii niemieckiej podczas ćwiczeń pionierskich dla oficerów rezerwy na poligonie w Biedrusku 01.11.1916–02.11.1916
Obiekt złożony
Żołnierze kompanii karabinów maszynowych 5. Batalionu Strzelców (Maschinen-Gewehr-Kompanie, Jager-Bataillon Nr 5) przed kuchnią na poligonie w Biedrusku 02.07.1914
Obiekt złożony
Żołnierze Pułku Piechoty "Graf Schwerin" (3. pomorski) nr 14 z Bydgoszczy (Infanterie-Regiment Graf Schwerin (3. Pommersches) Nr 14) w czasie pobytu na ćwiczeniach w Biedrusku [?] 27.07.1911
Obiekt złożony
Żołnierze dawnej 6. baterii 2. Królewskiego Saksońskiego Pułk Artylerii Pieszej Nr 19 (2. Fussartillerie-Regiment Nr 19) prawdopodobnie na poligonie w Biedrusku 13.12.1916
Rachunek wystawiony przez Fabrykę chemiczną R. Barcikowski S.A., hurtowy skład materiałów aptecznych i drogeryjnych 09.09.1936
Rachunek wystawiony przez Fabrykę chemiczną R. Barcikowski S.A., hurtowy skład materiałów aptecznych i drogeryjnych 29.10.1936
Rachunek za sprzedaż mąki wystawiony przez Młyn automatyczno-walcowy hr. W. Wolańskiego i Ski. w Grzymałowie 11.06.1938
Rachunek firmowy przedstawiciela na Poznań i Pomorze Fabryki Konserw Rybnych i Wędzarnie Ryb Nordia - Hawe z siedzibą w Dziedzicach na Śląsku 18.04.1931
Odwrocie rachunku wystawionego przez Fabrykę tektury dachowej i przetworów smołowcowych Edmunda Czerniewicza 21.10.1940
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Konarskiego w Poznaniu 21.12.1935
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Prywatnej Szkoły Koedukacyjnej św. Jana Bosko przy ul. Marszałka Focha (dzisiaj ul. Głogowska) w Poznaniu 21.06.1937
Obiekt złożony
Świadectwo egzaminu zawodowego nauczycielki szkoły powszechnej w Ostrorogu złożonego w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Poznaniu 19.10.1927
Obiekt złożony
Świadectwo uczennicy Sześcioklasowej Publicznej Szkoły Wydziałowej im. Prezydenta Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu 28.06.1928
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Miejskiej Szkoły Wydziałowej im. Działyńskich w Poznaniu 22.12.1921
Świadectwo ucznia Comeniusschule (Szkoły Miejska im. Komeńskiego) w Poznaniu (dzisiaj budynek VIII Liceum Ogólnokszałcącego) 02.10.1906
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Prywatnego Gimnazjum Męskiego pod wezw. Najświętszej Marii Panny w Poznaniu 21.06.1938
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Prywatnego Gimnazjum Męskiego pod wezw. Najświętszej Marii Panny w Poznaniu 22.12.1937
Obiekt złożony
Świadectwo uczennicy Miejskiej szkoły obywatelskiej dla dziewcząt w Poznaniu 1920–1929
Obiekt złożony
Świadectwo uczennicy Szkoły Przygotowawczej im. Marji Brownsford w Poznaniu 31.01.1931
Obiekt złożony
Świadectwo ukończenia nauki w zawodzie krawieckim w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Poznaniu 25.01.1932
Obiekt złożony
Świadectwo uczennicy Miejskiego 4-klasowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Poznaniu 22.12.1936
Obiekt złożony
Świadectwo uczennicy Prywatnej Szkoły Powszechnej Koedukacyjnej pod wezw. św. Kazimierza w Poznaniu 20.06.1936
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Konarskiego w Poznaniu 30.01.1930
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Konarskiego w Poznaniu 20.06.1936
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Państwowego Gimnazjum Męskiego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydziału Klasycznego 30.01.1930
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Gimnazjum Ogólnokształcącego w III Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 21.06.1939
Świadectwo uczennicy Polskiej Prywatnej Szkoły Powszechnej Koedukacyjnej pod wezw. św. Kazimierza Poznań ul. Śniadeckich 64 14.06.1933
Świadectwo uczennicy Polskiej Prywatnej Szkoły Powszechnej pod wezw. św. Kazimierza Poznań ul. Śniadeckich 64 22.12.1932
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Konarskiego w Poznaniu 28.06.1932
Obiekt złożony
Pismo inspektora szkolnego w Środzie do proboszcza średzkiego z informacją o wysłaniu spisu nauczycieli parafii średzkiej 24.11.1926
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Konarskiego w Poznaniu 22.12.1932
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Szkoły Przygotowawczej przy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Poznaniu 30.01.1931
Obiekt złożony
Wykaz postępów ucznia klasy I Szkoły Przygotowawczej im. Marji Brownsford w Poznaniu 1932

Rzuty terenu i budynku oraz położenie na planie Poznania Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Atlasie Krajoznawczym Województwa Pomorskiego i Poznańskiego

1931
Zaświadczenie ukończenia kursów dokształcających dla kuratorów szkolnych prowadzonych przez profesorów UP 20.12.1937
Obiekt złożony
Świadectwo ucznia Städtische Bürgerschule zu Posen, III Mittelschule (miejska tzw. obywatelska szkoła średnia) 1907
Pawilon przemysłu włókienniczego na Pewuce (Hala Włókiennicza) według projektu Rogera Sławskiego, po prawej pomnik Tadeusza Kościuszki 1929
Obiekt złożony
Wieża Górnośląska na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce) w 1929 roku, po prawej fragmenty budynku administracyjnego wystawy i restauracji Belweder 1929
Wieża Górnośląska na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce) w 1929 roku, po prawej fragment budynku restauracji Belweder 1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) na osi mostu Dworcowego flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) na osi mostu Dworcowego flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929
Wejście główne na Targi Poznańskie rok przed otwarciem Powszechnej Wystawy Krajowej (Pewuki) flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1928
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929
Karuzela i kolejka górska w Wesołym Miasteczku na terenie E Powszechnej Wystawy Krajowej (Pewuki; dzisiaj park Kasprowicza) 1929
Pawilon Reprezentacyjny (Hala Recepcyjna) zbudowany wg projektu Rogera Sławskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku 1929
Obiekt złożony
Pawilon Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce) zaprojektowany przez Adolfa Berezowskiego, w głębi fragment Wieży Górnośląskiej 1929
Pawilon Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce) zaprojektowany przez Adolfa Berezowskiego, w głębi fragment Hali Przemysłu Ciężkiego 1929
Obiekt złożony
Główny dziedziniec, tzw. pl. św. Marka, na wschodnim terenie Powszechnej Wystawy Krajowej (Pewuki), w głębi Wieża Górnośląska 1929
Restauracja Belweder (na pierwszym planie) i gmach dyrekcji Powszechnej Wystawy Krajowej (w głębi), po prawej fragment Hali Ciężkiego Przemysłu 1929
Pałac Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce), dzisiaj Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 1929
Pałac Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce), dzisiaj Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 1929
Pałac Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce), dzisiaj Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 1929
Otoczony kolumnadą główny dziedziniec, tzw. pl. św. Marka, na wschodnim terenie Powszechnej Wystawy Krajowej (Pewuki) 1929
Wielka Arena na terenach zachodnich Powszechnej Wystawy Krajowej, w głębi restauracja Dancing i Pawilon Przemysłu Cukrowniczego 1929
Wielka Arena na Powszechnej Wystawie Krajowej, w głębi od lewej: Wesołe Miasteczko, restauracja Dancing i Pawilon Przemysłu Wódczanego 1929
Obiekt złożony
Pawilon Reprezentacyjny (Hala Recepcyjna) zbudowany wg projektu Rogera Sławskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku, za nim po lewej fragment Wieży Górnośląskiej 1929
Rzeźba Siewcy na terenach wschodnich Powszechnej Wystawy Krajowej, w głębi fragment Hali Elektrotechnicznej, po lewej fragment pawilonu Lwowa 1929
Pawilon Reprezentacyjny (Hala Recepcyjna) zbudowany wg projektu Rogera Sławskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku, akwarela Bronisława Kopczyńskiego 1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) flankowane dwoma pylonami, widok z terenów wystawowych w kierunku mostu Dworcowego 1929
Pałac Targowy wybudowany w latach 1924-25 wg projektu arch. Stefana Cybichowskiego, w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku prezentowano w nim przemysł metalowy 1929
Obiekt złożony
Orkiestranci z 1. dolnośląskiego Pułku Piechoty Nr 46 (Infanterie-Regiment Graf Kirchbach (1. Niederschlesisches) Nr. 46) na poligonie w Biedrusku 04.07.1912
Obiekt złożony
Wizytacja Obersta Freiherra von Humboldta w 3. poznańskiej zapasowej kompanii karabinów maszynowych (3. Ersatz Maschinen-Gewehr-Kompanie Posen) na poligonie w Biedrusku 08.09.1916
Obiekt złożony
Poligon w Biedrusku z wieżą ciśnień (u góry) oraz kasynem oficerskim i pałacem Albrechta Ottona von Treskow (u dołu) 15.06.1905
Obiekt złożony
Poligon w Biedrusku z wieżą ciśnień (u góry) oraz pałacem Albrechta Ottona von Treskow i kasynem oficerskim (u dołu) 13.06.1916
Obiekt złożony
Poligon w Biedrusku z wieżą ciśnień (u góry) i kasynem oficerskim (u dołu) 15.06.1905
Obiekt złożony
Budynek administracji garnizonu, budynek gospodarczy i pałac Albrechta Ottona von Treskow w Biedrusku 1901–1918
Obiekt złożony
Poligon w Biedrusku z budką strażniczą, pałacem Albrechta Ottona von Treskow i budynkiem administracji garnizonowej (u góry) oraz barakami żołnierzy (u dołu) 04.10.1903
Obiekt złożony
Wizytacja poligonu w Biedrusku, na pierwszym planie generał Hermann von Strantz (dowódca stacjonującego w Poznaniu V Korpusu Armii) oraz feldmarszałek Colmar Freiherr von der Goltz (pierwszy od prawej) 23.07.1912
Obiekt złożony
Pozdrowienia z poligonu w Biedrusku, strzelcy armii pruskiej (Preußische Jäger) w prawdopodobnie inscenizowanej scenie polowania 22.05.1909
Obiekt złożony
Pałac, baraki, kasyno i wieża ciśnień na terenie garnizonu wojskowego w Biedrusku 03.03.1908
Obiekt złożony
Budynek administracji garnizonowej i główna budka strażnicza (góra) oraz ogólny widok poligonu w Biedrusku z wieżą ciśnień po lewej (na dole) 20.05.1915
Obiekt złożony
Poligon w Biedrusku z pałacem Albrechta Ottona von Treskow (po lewej) i koszarami oraz wieżą ciśnień (po prawej) 05.04.1916
Obiekt złożony
Pałac Albrechta Ottona von Treskow (góra) i koszary oraz wieża ciśnień na poligonie w Biedrusku (dół) 1904–1918
Obiekt złożony
Żołnierze na poligonie w Biedrusku w czasie codziennych obowiązków gospodarczych 01.11.1918
Obiekt złożony
Neorenesansowy pałac Albrechta von Treskow w Biedrusku, od 1904 roku (pod zmienioną nazwą Weissenburg) własność armii niemieckiej włączona w granice budowanego poligonu 03.09.1915
Neorenesansowy pałac Albrechta von Treskow w Biedrusku, od 1904 roku (pod zmienioną nazwą Weissenburg) własność armii niemieckiej włączona w granice budowanego poligonu 15.11.1917
Obiekt złożony
Neorenesansowy pałac Albrechta von Treskow w Biedrusku, od 1904 roku (pod zmienioną nazwą Weissenburg) własność armii niemieckiej włączona w granice budowanego poligonu 29.05.1917
Neorenesansowy pałac Albrechta von Treskow w Biedrusku, od 1904 roku (pod zmienioną nazwą Weissenburg) własność armii niemieckiej włączona w granice budowanego poligonu 1904–1918
Obiekt złożony
Neorenesansowy pałac Albrechta von Treskow w Biedrusku, od 1904 roku (pod zmienioną nazwą Weissenburg) własność armii niemieckiej włączona w granice budowanego poligonu 23.08.1915
Obiekt złożony
Poligon w Biedrusku z budynkiem kasyna w lewym górnym rogu 10.12.1926–12.12.1926
Obiekt złożony
Kolumna zwieńczona pruskim orłem na skrzyżowaniu dróg na poligonie w Biedrusku 31.03.1918–01.04.1918
Obiekt złożony
Osiemnastotonowy obelisk ustawiony na pamiątkę pierwszej wizyty cesarza Wilhelma II na poligonie w Biedrusku
Zabudowania dawnego majątku Biedrusko od 1904 roku na terenie koszar poligonu Biedrusko, w domu po lewej stronie znajdował się warsztat rymarski 1904–1918
Obiekt złożony
Żołnierze niemieccy przy budowie mostu na Warcie na poligonie w Biedrusku 24.06.1916–26.06.1916
Obiekt złożony
Przeprawa żołnierzy przez Wartę w czasie ćwiczeń na poligonie w Biedrusku 13.07.1917–14.07.1917
Neorenesansowy pałac Albrechta von Treskow w Biedrusku, od 1904 roku (pod zmienioną nazwą Weissenburg) własność armii niemieckiej włączona w granice budowanego poligonu 12.12.1918–12.12.1939
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884
Programm des Königlichen Marien-Gymnasiums in Posen (Program Królewskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu) na rok szkolny 1883/84 1884