Tadeusz Boniecki

Wyświetlam 1-85 z 85 wyników - strona 1
Rachunek wystawiony przez Fabrykę chemiczną R. Barcikowski S.A., hurtowy skład materiałów aptecznych i drogeryjnych 09.09.1936
Rachunek wystawiony przez Fabrykę chemiczną R. Barcikowski S.A., hurtowy skład materiałów aptecznych i drogeryjnych 29.10.1936
Rachunek za sprzedaż mąki wystawiony przez Młyn automatyczno-walcowy hr. W. Wolańskiego i Ski. w Grzymałowie 11.06.1938
Rachunek firmowy przedstawiciela na Poznań i Pomorze Fabryki Konserw Rybnych i Wędzarnie Ryb Nordia - Hawe z siedzibą w Dziedzicach na Śląsku 18.04.1931
Odwrocie rachunku wystawionego przez Fabrykę tektury dachowej i przetworów smołowcowych Edmunda Czerniewicza 21.10.1940
Pawilon przemysłu włókienniczego na Pewuce (Hala Włókiennicza) według projektu Rogera Sławskiego, po prawej pomnik Tadeusza Kościuszki 1929
Obiekt złożony
Wieża Górnośląska na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce) w 1929 roku, po prawej fragmenty budynku administracyjnego wystawy i restauracji Belweder 1929
Wieża Górnośląska na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce) w 1929 roku, po prawej fragment budynku restauracji Belweder 1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) na osi mostu Dworcowego flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) na osi mostu Dworcowego flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929
Wejście główne na Targi Poznańskie rok przed otwarciem Powszechnej Wystawy Krajowej (Pewuki) flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1928
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929
Karuzela i kolejka górska w Wesołym Miasteczku na terenie E Powszechnej Wystawy Krajowej (Pewuki; dzisiaj park Kasprowicza) 1929
Pawilon Reprezentacyjny (Hala Recepcyjna) zbudowany wg projektu Rogera Sławskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku 1929
Obiekt złożony
Pawilon Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce) zaprojektowany przez Adolfa Berezowskiego, w głębi fragment Wieży Górnośląskiej 1929
Pawilon Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce) zaprojektowany przez Adolfa Berezowskiego, w głębi fragment Hali Przemysłu Ciężkiego 1929
Obiekt złożony
Główny dziedziniec, tzw. pl. św. Marka, na wschodnim terenie Powszechnej Wystawy Krajowej (Pewuki), w głębi Wieża Górnośląska 1929
Restauracja Belweder (na pierwszym planie) i gmach dyrekcji Powszechnej Wystawy Krajowej (w głębi), po prawej fragment Hali Ciężkiego Przemysłu 1929
Pałac Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce), dzisiaj Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 1929
Pałac Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce), dzisiaj Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 1929
Pałac Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej (Pewuce), dzisiaj Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 1929
Otoczony kolumnadą główny dziedziniec, tzw. pl. św. Marka, na wschodnim terenie Powszechnej Wystawy Krajowej (Pewuki) 1929
Wielka Arena na terenach zachodnich Powszechnej Wystawy Krajowej, w głębi restauracja Dancing i Pawilon Przemysłu Cukrowniczego 1929
Wielka Arena na Powszechnej Wystawie Krajowej, w głębi od lewej: Wesołe Miasteczko, restauracja Dancing i Pawilon Przemysłu Wódczanego 1929
Obiekt złożony
Pawilon Reprezentacyjny (Hala Recepcyjna) zbudowany wg projektu Rogera Sławskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku, za nim po lewej fragment Wieży Górnośląskiej 1929
Rzeźba Siewcy na terenach wschodnich Powszechnej Wystawy Krajowej, w głębi fragment Hali Elektrotechnicznej, po lewej fragment pawilonu Lwowa 1929
Pawilon Reprezentacyjny (Hala Recepcyjna) zbudowany wg projektu Rogera Sławskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku, akwarela Bronisława Kopczyńskiego 1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) flankowane dwoma pylonami, widok z terenów wystawowych w kierunku mostu Dworcowego 1929
Pałac Targowy wybudowany w latach 1924-25 wg projektu arch. Stefana Cybichowskiego, w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku prezentowano w nim przemysł metalowy 1929
Wyświetlam 1-85 z 85 wyników - strona 1
Informacje / metadane