Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Strona główna   ›  

Narodowy Instytut Audiowizualny to instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. W ciągu kilku lat działalności zrealizował blisko 200 projektów na różnych polach: wydawniczym, produkcji i rejestracji dzieł audiowizualnych i audialnych, wydarzeń artystycznych oraz edukacji medialnej. Współtworzy horyzonty audiowizualności, wspiera projekty eksperymentalne i twórczo rozwijające pojęcie nowych mediów, dąży do ocalenia najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej. Dyrektorem Instytutu jest Michał Merczyński, twórca poznańskiego Malta Festival.

 

NINA

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania