Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Liczba wyników: 13
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Stary Rynek | 1815–2016 | MKZ, Marek Kaczmarczyk

Liczba kolekcji w grupie: 13

Na wytyczonym ponad 750 lat temu wielkim, doskonale kwadratowym placu skupiły się z założenia, a potem i zwyczaju wszystkie najważniejsze funkcje nowego, lewobrzeżnego Poznania. Tu znajdowały się siedziby władz miejskich i sądowniczych, obiekty handlowe i domy elity miasta – patrycjatu, bogatych kupców, lekarzy i prawników, a wkrótce także znaczących rodów szlacheckich. Tu krzyżowały się najważniejsze szlaki handlowe i zatrzymywali się kupcy, którzy na rynku sprzedawali swoje towary. Przez rynek przechodziły orszaki królewskie i procesje wiernych zmierzające do fary. Tu czerpano wodę z czterech stojących w narożach rynku studni. Na schodach ratusza odczytywano najważniejsze dla mieszczan rozporządzenia i ogłaszano wyroki, które wykonywano kilkanaście metrów dalej, pod pręgierzem.  Tu w Odwachu znajdowała się główna warta poznańskiego garnizonu. Poza rynkiem umieszczono jedynie instytucje tudzież niezbędne, co budzące trwogę – jak mieszkanie kata, albo wstydliwe, bo zaspokajające uznawane za niezdrowe popędy – jak zamtuz, czyli średniowieczny dom publiczny.

Poza reprezentacyjną, społeczną i miastotwórczą rolą rynek był też najważniejszą przestrzenią urbanistyczną w mieście. Precyzyjnie zaplanowany i wymierzony zabudowany został wewnątrz i na obrzeżach najpiękniejszymi budynkami, które zmieniały się wraz z architektonicznymi modami kolejnych epok. Niekiedy były to podyktowane zmianą właściciela przebudowy, najczęściej jednak odbudowy zniszczonych wojnami, powodziami i pożarami przyrynkowych kamienic. Blok śródrynkowy – ratusz, a właściwie ratusze, bo był i Nowy, Waga Miejska, kramy, Odwach – to osobna historia licznych przebudów i zmian funkcji budynków, o wygląd których troszczono się w szczególny sposób, bo były wizytówką Poznania i świadczyły o jego wielkomiejskości.

Kiedy na początku XIX wieku rozebrano średniowieczne mury  miejskie i wytyczono Wilhelmsplatz, rynkowe serce zamarło, zszarzało i straciło na znaczeniu. Pruski zaborca, tworząc nową przestrzeń urbanistyczną, także w postaci wielkiego, tym razem prostokątnego placu, chciał zmienić strukturę miasta, przenosząc jego centrum w miejsce, które marginalizowałoby wielowiekową tradycję i podkreśliło pruskie panowanie na kolejne stulecia. Plac miał być na tyle duży, aby ładnie się na nim prezentował pułk pruskiego wojska w pełnym szyku. Jeszcze kawałek dalej powstała reprezentacyjna, ogromna dzielnica cesarska, gdzie umieszczono wszystkie ważne instytucje publiczne. Tym sposobem rynek, pozbawiony swych dawnych funkcji, zaniedbany i opuszczony, popadał w ruinę. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie międzywojennym i czasach PRL Stary Rynek przechodził różne koleje, ale już raczej nikt nie miał wątpliwości, że to miejsce w Poznaniu najważniejsze i każdy, kto myślał o mieście w kontekście jego historii i trwania, w pierwszej kolejności do niego wracał.

Publikowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów miejskiego konserwatora zabytków w Poznaniu, kolorowe zdjęcia lotnicze wykonał w XXI wieku Marek Kaczmarczyk.

 

Danuta Bartkowiak

Stary Rynek. Widoki ogólne | MKZ, Marek Kaczmarczy...

Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Widoki ogólne | MKZ, Marek Kaczmarczyk

Liczba obiektów w kolekcji:

125

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Ratusz | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Ratusz | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

694

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Blok śródrynkowy | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Blok śródrynkowy | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

191

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Domki budnicze | MKZ, Archiwum rodziny Celichowski...

Nazwa zespołu (kolekcji):

Domki budnicze | MKZ, Archiwum rodziny Celichowskich

Liczba obiektów w kolekcji:

207

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Waga Miejska | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Waga Miejska | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

37

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Nowy Ratusz | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Nowy Ratusz | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

13

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Odwach | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Odwach | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

108

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Sukiennice | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Sukiennice | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

31

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Arsenał i jatki rzeźnicze | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Arsenał i jatki rzeźnicze | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

36

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Stary Rynek. Pierzeja wschodnia | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Pierzeja wschodnia | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

463

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Stary Rynek. Pierzeja południowa | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Pierzeja południowa | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

153

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Stary Rynek. Pierzeja zachodnia | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Pierzeja zachodnia | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

281

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

Stary Rynek. Pierzeja północna | MKZ

Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Pierzeja północna | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

206

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


Liczba wyników: 13
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...