Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

Regulamin korzystania z portalu CYRYL

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z portalu www.cyryl.poznan.pl
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu w sposób zgodny
  z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
 3. Podstawową usługą oferowaną przez portal jest możliwość oglądania materiałów wybranych przez Użytkownika z zasobów umieszczonych na portalu.
 4. Materiały publikowane na portalu są własnością instytucji partnerskich zaangażowanych w projekt CYRYL lub osób prywatnych.
 5. Korzystanie poprzez oglądanie z  umieszczonych na portalu zasobów przez Użytkownika jest bezpłatne na podstawie licencji udzielonych Wydawnictwu Miejskiemu Posnania przez właścicieli publikowanych materiałów.
 6. Wyżej wymienione udostępnienie materiału nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw do niego na Użytkownika.
 7. Użytkownik w szczególności nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać materiału w całości lub we fragmentach. Tego typu działanie może stanowić naruszenie praw autorskich majątkowych  i praw pokrewnych.
 8. Materiały posiadają system zabezpieczeń wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczające korzystanie z zasobów portalu. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część publikowanych treści.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać i nie modyfikować, ani w inny sposób nie ingerować w jakąkolwiek część zasobu portalu.
 10. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw, o których mowa powyżej, powoduje pociągniecie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 11. Dane osobowe zbierane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Wydawnictwa. Nie będą podlegały profilowaniu lub przekazywaniu innym podmiotom w celach marketingowych.  Użytkownik ma prawo do ich modyfikacji lub usunięcia, o ile jest to zgodne z innymi przepisami. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@wmposnania.pl.

 

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania