Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 174 obiekty/57 002 skanów
Liczba wyników: 1
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Fort VII (Fort Colomb), w czasie II wojny światowej niemiecki obóz koncentracyjny i miejsce kaźni wielu tysięcy Wielkopolan w 1945 roku

Opis:  decyzja o utworzeniu w forcie obozu koncentracyjnego zapadła we wrześniu 1939 roku, a już 3 października na teren fortu wkroczyli niemieccy żołnierze mający stanowić straż obozową; liczba Polaków zamordowanych w obozie nie jest dokładnie znana, przyjmuje się, że mogła sięgnąć kilkunastu tysięcy ofiar, wśród których znalazło się wielu wybitnych Wielkopolan (m.in. Stefan Cybichowski, prof. Bronisław Pawłowski, prof. Romuald Paczkowski); w październiku w 1939 roku w Forcie VII przeprowadzono pierwsze na ziemiach polskich zagazowanie, któremu poddano m.in. pacjentów zakładu psychiatrycznego w Owińskach; w 1942 roku władze niemieckie podjęły decyzję o likwidacji obozu w Forcie VII i przeniesieniu więźniów do obozu w Żabikowie, ostatni osadzony opuścił obóz w kwietniu 1944 roku
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1945
Autor/Twórca:  Zbigniew Zielonacki
Właściciel:  Adam Drogomirecki
Sygnatura:  CYRYL_49_1_1_0011

Liczba wyników: 1
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...