Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 40 981 obiekty/56 493 skanów
Liczba wyników: 1
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Potwierdzenie wniesienia opłaty?

Opis:  tłumaczenie: (... für Vermerke des Absenders für seinen eigenen Gesch......trieb; falls erwünscht, hier auch Kontonummer und Postscheinamt (Postsparkassenamt) des Empfängers vermerken) – [miejsce] na adnotacje nadawcy dla jego własnego ...; na życzenie podać tu również numer konta i kasy pocztowej odbiorcy.

Einlieferungsschein – poświadczenie dostawy (pokwitowanie wniesienia [opłaty]?)
Sorgfältig aufbewahren – przechowywać z dbałością
0 Reichsmark, 50 Rpf (Reichspfennig)
in Ziffern – cyframi

für Staatliche Polizeikasse Posen – dla Państwowej Kasy Policyjnej w Poznaniu

Postvermerk – adnotacje pocztowe
Au(s)gabenummer – numer seryjny
Tagesstempel – datownik
Postannahme – przyjęcie pocztowe (miejsce przyjęcia)
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1942
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  okupacja, dokumenty
Właściciel:  Marek Steling
Sygnatura:  CYRYL_5_0_09_0009

Liczba wyników: 1
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...