Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 036 obiekty/56 605 skanów
Liczba wyników: 1
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Plan fragmentu Wildy w rejonie ulic Magazynowej, Przemysłowej, Bergera, Wierzbęcic z 1942 r., powielony i uzupełniony w 1945 r.

Opis:  skala 1:1000, kolorem obrysowano okolice ulic Czarnieckiego, Bergera, Poplińskich, Magazynowej i Towarowej, zaznaczono budynki: Wyższej Szkoły Budowy Maszyn (obecnie rektorat Politechniki Poznańskiej), Zakładu Bergera, Szkoły Gminnej, Łazienek Miejskich(obecnie budynki należące do Politechniki Poznańskiej) a także kościół wybudowany dla gminy ewangelickiej św. Mateusza (obecnie kościół rzym. kat. Maryi Królowej), schron betonowy oraz składnicę złomu przy ul. Czarnieckiego, naniesiono numery działek
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1945
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_15_0_6_1_0035

Liczba wyników: 1
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...