Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 39 106 obiekty/53 076 skanów
Wyników  45,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B
0

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Genge Ignacy | 1901–1972 | ze zbiorów Krystyny Koniecznej, Nowy Tomyśl

Liczba obiektów w kolekcji: 45
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Ignacy Genge urodził się w Poznaniu w 1901 roku, w 1906 roku przeprowadził się z rodzicami do ciotki, która mieszkała wówczas w Dakowach Mokrych pod Opalenicą. 6 stycznia 1919 roku zaciągnął się do kompanii opalenickiej, w strukturach której walczył pod Zbąszyniem, a potem wstąpił do 3. Kompanii CKM 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Prawdopodobnie z tym pułkiem, przemianowanym 10 grudnia 1919 roku na 56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej, walczył pod Bobrujskiem, ponieważ stamtąd wysłał do ciotki w Dakowach pocztówkę ze swoim zdjęciem w mundurze wojsk wielkopolskich. Zwolniono go z wojska 22 lipca 1922 roku. Pracował w majątku na roli, ale w 1925 roku został z pracy wyrzucony za organizację związków zawodowych. Pracę znalazł dopiero 10 lat później, do 1939 roku był listonoszem.

Albo już przed I wojną światową, albo w okresie międzywojennym wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w którym prawdopodobnie czynnie działał. Zachowało się kilka zdjęć sokolich, na których Ignacy prezentuje się w mundurze organizacji.

Jego losy w czasie II wojny światowej nie są do końca jasne, ponieważ w kilku spisanych przez niego życiorysach podawał różne fakty. Prawdopodobnie w 1939 roku ponownie został powołany do wojska, w okolicach Warszawy dostał się do niewoli niemieckiej i trafił do obozu jenieckiego Stalag IA w Prusach Wschodnich. Uciekł lub został zwolniony z powodu choroby w maju 1940 roku i wrócił do Dakowów Mokrych. Do 1943 roku pracował na roli i w lesie, od 1944 roku i po wojnie był nastawniczym na kolei.

W 1949 roku rodzina Genge przeniosła się do Nowego Tomyśla. Tu Ignacy brał czynny udział w organizacjach weteranów powstania i musiał być bardzo szanowaną osobą, ponieważ według informacji na nowotomyskiej stronie internetowej na odsłoniętym w 1963 roku pomniku Powstańców Wielkopolskich na pl. Niepodległości w Nowym Tomyślu umieszczono płaskorzeźby powstańców Michała Preislera i właśnie Ignacego Genge. Ignacy zmarł w czerwcu 1972 roku. Pochowano go w mundurze weterana powstania, w którym dwa miesiące wcześniej szedł w pochodzie 1-majowym w Nowym Tomyślu.

Odsłonięcie pomnika Po...

22.07.1963
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Odsłonięcie pomnika Po...

22.07.1963
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Weterani powstania wie...

1960-1969
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Powstaniec wielkopolsk...

1960-1969
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Legitymacja Krzyża Kaw...

22.12.1966
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Okładka legitymacji Kr...

22.12.1966
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Legitymacja Wielkopols...

27.08.1957
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Okładka legitymacji Wi...

27.08.1957
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wyników  45,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...