Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 127 obiekty/56 804 skanów
Liczba wyników: 21
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Nowicki Maksymilian | 1888–1939 | ze zbiorów Magdaleny Nowickiej, Ostrów Wielkopolski

Liczba obiektów w kolekcji: 21
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Maksymilian Nowicki urodził się 12 października 1888 roku w Jedlcu w powiecie pleszewskim. Rodzicami jego byli Stanisława i Jan Nowiccy. Po ukończeniu szkoły powszechnej wyuczył się zawodu rzeźnika. W 1910 roku został powołany do armii niemieckiej, gdzie do 18 września 1912 roku odbywał służbę wojskową w piechocie. Po wybuchu I wojny światowej 4 sierpnia 1914 roku został wcielony do armii niemieckiej, służył m.in. w 74. i 46. Pułku Piechoty oraz w 7. Pułku Grenadierów. W 1915 roku został ranny w rękę. Brał udział w walkach na froncie zachodnim (we Francji) i wschodnim. Odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy. Po zakończeniu wojny, a na przeszło miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego (od 12 listopada 1918 roku) w Maksymilian Nowicki pełnił ochotniczo służbę w Straży Ludowej w Ostrowie Wielkopolskim. Po wybuchu powstania w okresie od 31 grudnia 1918 roku do 20 lutego 1919 roku walczył o wyswobodzenie Ostrowa Wielkopolskiego i okolicznych miejscowości. Za swą działalność został odznaczony Krzyżem Naczelnej Komendy Straży Ludowej "Za Wolność" i w 1930 roku Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. W 1921 roku ożenił się z Heleną z domu Lepka. Do rezerwy został przeniesiony 12 marca 1923 roku, a 31 grudnia 1928 roku ze względu na wiek do pospolitego ruszenia. W wolnej Polsce zajął się prowadzeniem własnego sklepu w Ostrowie Wielkopolskim. Po wkroczeniu Niemców w 1939 roku na tereny Polski został przez nich aresztowany i więziony w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Kaliszu. 14 grudnia 1939 roku został rozstrzelany wraz z innymi powstańcami w Winiarach koło Kalisza. Po zakończeniu wojny w 1945 roku zwłoki Maksymiliana Nowickiego wraz z innymi rozstrzelanymi zostały ekshumowane. Uroczysty pogrzeb ofiar odbył się 21 października 1945 roku na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Pochówek w kwaterze powstańczej poprzedzały nabożeństwo żałobne odprawione w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika (obecnie konkatedra) oraz uroczystości na ostrowskim rynku.

 

Figuruje na stronie http://powstancy-wielkopolscy.pl/

 

Kolekcja została wyróżniona w konkursie akcja: powstanie


Liczba wyników: 21
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...